Een overleden persoon terugvinden

Via deze applicatie kunt u eenvoudig een overleden persoon terugvinden. Door bij naam de achternaam of deel van de achternaam in te vullen en op zoek klikt of aanraakt bij een touch screen toepassing worden de namen op volgorde van voornaam getoond.

Als u bij zoeken op geavanceerd klikt is het mogelijk specifieker te zoeken door b.v. overlijdensdatum of geboortedatum in te vullen. In beide gevallen ziet u de naam, geboortedatum, overlijdensdatum en plaats waar begraven is. De adressen van de begraafplaatsen kunt u vinden onder contact.

Mochten er gegevens vermeld staan die naar u idee niet kloppen of heeft u vragen over deze applicatie, niet zijnde genealogisch, kunt u een mail zenden aan info@nihs.nl.

Praktische zaken ten aanzien van Joodse begraafplaatsen

 • De begraafplaatsen welke onder beheer staan van de Joodse Gemeente Amsterdam zijn particulier terrein. Hiervoor gelden dus ook de wettelijke bepalingen en regels welke van toepassing zijn voor particulier eigendom.
 • Joodse begraafplaatsen behoren aan hen die er begraven liggen. De overledenen hebben hier hun eeuwige rustplaats. De begraafplaats heeft een zelfde heiligheid als een synagoge en men gedraagt zich bij bezoek als ware men in een synagoge, dus onder meer:
  • heren hebben het hoofd bedekt
  • men lope niet over de graven, maar volgt de paden
  • de begraafplaats dient niet ter verpozing; dus geen etenswaren, muziek, zitten / leunen op zerken etc.
 • Grafzerken op begraafplaatsen in Nederland zijn juridisch eigendom van de grondeigenaar en economisch eigendom van de nabestaanden. In voorkomende gevallen zijn met betrekking tot de vermelde persoonsgegevens de wettelijke bepalingen van toepassing. Publicatie van persoonsgegevens is alleen toegestaan met toestemming van de begraafplaatsbeheerder.
 • Joodse begraafplaatsen zijn geopend voor grafbezoek op de daartoe bestemde openingstijden. (Zie tabblad contact)
 • Op sjabbat en Joodse feestdagen zijn de begraafplaatsen gesloten.